Dodávame kvalitné vodomery

Žiadna domácnosť alebo prevádzka firmy sa nezaobíde bez kvalitného vodomeru.

  • Dlhá životnosť
  • Bezporuchový chod
  • Tichá prevádzka
  • Záruka

Čítaj ďalej

Referencie:

  • Testimonials1
    Spoločnosť  Spravbytherm  s.r.o.  zabezpečuje  v  Meste Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových priestorov.”